Vil ha Montana på dialekt

Folk i distriktene er lei av at barn i norsk film alltid skal prate bokmål.

(SIDE2:) I norske filmer og TV-serier for barn er det med få unntak barn fra Østlandet som spiller rollene. Barn fra mindre steder i landet får sjelden muligheten til å prøve seg som skuespillere på film og TV. Det får mange til å reagere.

Klager på manglende dialekter
«Overalt i landet finnes det talentfulle norske skuespillere, spesielt unger,» står det i en klage til Kultur- og kirkedepartementet som Side2 har fått innsyn i.

Videre skriver klageren at folk i distriktene er lei av å høre de samme stemmene i produksjoner som «High School Musical» og «Hannah Montana». Klageren påpeker også at nesten alt av barne- og ungdomsserier produseres på Østlandet.

«Er det ikke på tide at landet brukes for det det er verdt? Er det ikke på tide at barn og unge i andre deler av landet også får en sjanse til å vise hva de kan?» står det i klagen.

De fleste snakker dialekt
Norsk Målungdom mener at problemet ikke nødvendigvis er at barna er fra Østlandet. Sekretær og daglig leder i Norsk Målungdom Janne Nygård forteller at organisasjonen er for alle dialekter, også østlandsdialekten.

- Problemet er at når norsk film og TV nyttar østlandske barne- og ungdomsskodespelarar, så snakkar dei ikkje dialekt, men normert bokmål, sier hun - på nynorsk, selvfølgelig.

- 90% av norsk ungdom bur utanfor Oslo, og to tredjedelar av ungdommane snakkar ein dialekt som ligg nærast opp til nynorsk. Når norsk film og TV ikkje syner fram desse dialektane, er det det same som å seie at dei ikkje er bra nok. I dag vert mange dialektar dregne mot Oslo-dialekten, og TV har ein stor del av skulda. Barn og unge veks i dag opp utan nokon dialektførebileter, sier hun.

Hun mener at produksjonsselskapene må bli flinkere til å bruke skuespillere med forskjellige dialekter. På den måten kan de speile dialektmangfoldet i Norge.

Ikke rart med «Elias»
Ville en TV-serie som «Hannah Montana» vært like populær hvis karakterene snakket dialekt?

- Kvifor skulle den ikkje verte like populær? Dialekt selger. Kva hadde den norske dubbinga av «Istid» vore utan bergensdialekten? Eller Harald og Bård sine humorprogram? Det er heller ingen born som tykkjer det er rart at båtane i borneprogrammet «Elias» som vert vist på TV2 snakkar ulike dialekter, sier Nygård.

Hun påpeker at språket forteller noe om hvem du er, hvor du kommer fra og hvor gammel du er.

- Ved å bruke dialekt i dubbing av filmar, vert det enklare å skape ei rolle. Når ungdomsprogram vert dubba på noko som ligg nærare riksmål, vert det vanskelegare å kjenne seg igjen. Det er jo nesten ingen i Noreg som snakkar slik! I alle fall ikkje ungdom! sier hun.

Åpne for dialekter
Renate Katralen Jensen i Sun Studio, studioet som står bak Disneys dubbinger, forteller at det blant annet er deres lokalitet som gjør at de bruker mest barn fra Østlandet.

- Vi er absolutt åpne for å benytte flere dialekter i våre produksjoner. Det som ofte står i veien for å få til et dialektmangfold er som regel tilfanget av barn med dialekt i Østlands-området. Ettersom Sun Studio er basert i Oslo, er vi helt avhengig av å ha barn i Oslo- og Akershus-området som kan komme inn og dubbe jevnlig, samt at de må kunne komme inn på kort varsel, sier hun.

En annen utfordring er at de innimellom må bytte skuespiller i en rolle.

- Det er simpelthen lettere å recaste et barn med østlandsdialekt enn å måtte lete etter et nytt barn med for eksempel trønderdialekt. Spesielt siden vi er basert i Oslo, sier hun.

Viktig å finne riktig person
Økonomi er også en faktor i valg av skuespillere.

- Det kan bli kostbart om mye må skrives om til dialekt mens man jobber i studio. På enkelte produksjoner er det ikke økonomisk rom for dette, sier Jensen.

Når skuespillere til filmer og TV-serier skal plukkes ut, er det dessuten viktig å finne riktig skuespiller til rollen.

- Noen ganger kan det være en kunstnerisk beslutning, som at man har en skuespiller med en dialekt som man kanskje ikke synes passer til karakteren. Vi er selvfølgelig også avhengig av at distributøren er enig med oss i å bruke dialekt, sier hun.

Hun påpeker at de ikke er imot bruk av dialekter.

- Utover dette, så er vi positive, og ser gjerne at vi bruker et mer variert norsk språk i våre produksjoner, sier hun.

Leter bevisst etter dialekter
Vibeke Fürst Haugen er programredaktør for NRK Super. Hun forteller at de syns det er viktig å bruke skuespillere med andre dialekter enn østlandsk.

- Dette er generelt noe vi har fokus på. Vi har som mål å være nasjonale og lokale, med en tetthet og nærhet til barna, også i distriktene, sier hun.

Hovedtyngden av barneproduksjon i NRK ligger på Marienlyst i Oslo, men NRKs kontorer i Tromsø, Førde og Kautokeino produserer i økende grad TV-programmer med lokale barn. I tillegg er en del av seriene som blir sendt på NRK Super produsert av frie norske produsenter.

- Vi leter aktivt etter produksjonsmiljøer utenfor Oslo. Det dukker stadig opp flere, og vi leter bevisst etter serier og ideer fra andre steder, sier hun.

Likevel er de fleste barna som får være med i NRK-programmer fra Oslo og omegn.

- Vi leter veldig etter barn fra andre steder, og det er flere hundre inne til auditions hvert år. Vi leter ofte etter barn som akkurat har flyttet til Oslo fra et annet sted. Men vi ser ofte at når barn har bodd to-tre måneder i Oslo, går de vekk fra sin opprinnelige dialekt, sier hun.

- Bredere og mer relevant tilbud
En av hovedgrunnene til at de fleste barna i NRK Super-produksjonene er fra Oslo, er at det er der NRKs største barnefaglige miljø holder til.

- Blant annet for å holde reisekostnader nede, skjer det meste på Marienlyst. Og barn kan ikke bo mer enn en time fra Marienlyst for å være med. Vi må tilrettelegge produksjonen for barna. Vi kan ikke si at de må flytte hjemmefra, og vi kan ikke la dem stå opp klokka fire for å rekke innspillingen, sier hun.

NRK Super jobber for å flytte mer av produksjonen ut av Oslo, men det meste foregår på Marienlyst.

- NRK Super skal ha et variert og mangfoldig tilbud til alle barn som bor i landet, og vi jobber stadig med å få et bredere og mer relevant tilbud til barna. I 2009 har vi flere konkrete planer for å få mer mangfold, sier hun.

Vil unngå lange reiser
Ifølge Norsk Filminstitutt har det de siste årene kun blitt laget et fåtall barnefilmer av selskaper som ikke holder til på Østlandet. Fordi barn går på skole og må være i nærheten av familien, er det vanskelig å reise langt med barn for å spille inn film. Derfor prøver de fleste å unngå å gjøre opptak andre steder enn i området nær barnas og resten av produksjonens hjem.

Promotion med annonselenker

Kjenner du deg like mandig som før?

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.