Nøtteknekker

Fasit: Regnestykket med to mulige svar?

Her er det som lurer mange.

Dette er fasiten på denne oppgaven.

Oppdatert: Fasiten er oppdatert. Den har hele tiden gitt korrekt svar, men forklaringen på fremgangsmåten inneholdt en unøyaktighet.

Hva er det med denne oppgaven som gjør folk så dypt uenig om svaret er 10 eller 58?

Stykket er laget for å være forvirrende, og utfordre din evne til å forstå «faktorenes rekkefølge». Matematisk er mattestykket helt riktig, men vi kan vel si først som sist at det er mulig å sette det opp på en mer oversiktlig måte.

Det hele koker ned til hvilken rekkefølge du skal gjøre operasjonene i, og her er det mer komplisert enn at "gange skal gjøres før du legger sammen", som slike regnestykker ofte handler om.

De avklarte reglene

I en tidligere fasit har vi gjort det klart at rekkefølgen i et mattestykke er som følger:

  1. Parenteser (innenifra og ut om det er flere)
  2. Potenser
  3. Divisjon (dele) og multiplikasjon (gange)
  4. Addisjon (pluss) og subtraksjon (minus)

Selv med dette som et avklart utgangspunkt, er det forvirring med dette konkrete regnestykket.

Det er spesielt én ting som gjør at folk bommer: Selv om regnestykket inneholder en parentes, betyr det lite her, for innholdet i parentesen er allerede regnet ut. Det er nemlig innholdet i parentesen som skal regnes ut først.

2(3) bare en annen måte å skrive 2 * 3 på.

Feil løsning

62 / 2(3) + 4 = ?
62 / 6 + 4 = ?
36 / 6 + 4 = ?
6 + 4 = 10

Feilen en gjør med denne fremgangsmåten er å regne ut 2(3) først. Hvis det ikke er parenteser, skal multiplikasjon og divisjon skrives i den rekkefølgen det forekommer.

Rett løsning

62 / 2(3) + 4 = ?
62 / 2 * 3 + 4 = ? | Vi "regner" ut innholdet av parentesen - punkt 1.
36 / 2 * 3 + 4 = ? | Her regner vi ut potensen (6*6) - punkt 2
18 * 3 + 4 = ? | Her dividerer vi først
54 + 4 = ? | Her følger vi opp med multiplikasjon som er neste ledd
54 + 4 = 58

Og som alltid: Mener du fasiten er feil?

Sjekk hvordan Wolfram Alpha regner det ut. Og Google. Og Tiger Algebra.

Få også med deg:

Promotion med annonselenker

Se hva denne mobilen tåler!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.