Etter at prisen i bomringen ble skrudd opp i oktober, har de negative holdningene til bompenger fått en kraftig økning.
Etter at prisen i bomringen ble skrudd opp i oktober, har de negative holdningene til bompenger fått en kraftig økning. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Bompenger

Eksplosiv økning i negative holdninger til bompenger i Oslo

Høyere bompenger har fått svært negative resultater.

Hvert år lager Statens vegvesen en rapport om holdningene til bompenger i Oslo, og nå har de nettopp sluppet årets rapport.

Utviklingen er krystallklar: Etter at bompengene ble kraftig oppjustert i oktober, har folk fått mye kraftigere motstand mot bompenger.

Mens 51 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de var positive i august i år, var tallet kun 44 prosent i november.

Stadig flere er meget negative

Det var spesielt en eksplosiv økning i antallet som var «meget negative» til bompenger i perioden: Hele 25 prosent av de spurte oppgir nå at de er meget negative. Det er mer enn en dobling på under et år.

Spørsmålet som stilles er: "Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak?"

Ser man på forskjellen fra årets første til siste meningsmåling, har andelen med positive holdninger til bompenger blitt redusert fra 60 til 44 prosent.

Andelen som mener ordningen er meget negativ øker ganske kraftig i november. Disse holdningene kan være påvirket av innføringen av ny takstordning fra og med 1. oktober.

Statens vegvesen

Fra årtusenskiftet og frem til 2015 har det vært en klar positiv tendens i holdningene til bompenger i Oslo, men de siste tre årene er igjen negative holdninger på fremmarsj.


Rapporten bruker gjennomsnittstall fra flere målinger gjennom året. Derfor viser ikke 2017-tallene det samme som den siste meningsmålingen i 2017.

Rapporten bruker gjennomsnittstall fra flere målinger gjennom året. Derfor viser ikke 2017-tallene det samme som den siste meningsmålingen i 2017.

Ser ikke at pengene går til vei

I bakgrunnstallene for undersøkelsen kommer det frem at kanskje den sterkeste årsaken til tilbakegangen, er at folk i stadig mindre grad opplever at bompengene blir brukt til bedre vedlikehold og veibygging. Av de som hadde positive holdninger til bompenger, var det en tilbakegang fra 48 til 35 prosent fra 2016 til 2017 som mente pengene førte til nettopp dette.

De siste årene har det blitt stadig færre som mener bompenger i Oslo er positivt fordi det gir bedre veier.

Av de som som er negative er det først og fremt prisen som trekkes frem som årsak til de negative holdningene. Men stadig flere svarer også at de ikke har noen reelle alternativer til bil.

Flere blir positive med positivt ladet spørsmål

Rapporten gjør et poeng ut av at folk er generelt mer positive til bompenger, om det i spørsmålsstillingen blir poengtert at bompengene brukes til helt konkrete prosjekter, både på vei og kollektivt. Andelen som har en positiv holdning til bompenger øker med 9 prosentpoeng med en positiv spørsmålsstilling.

Men også med dette spørsmålet viser det seg at holdningene er betydelig mer negative i år enn i fjor.

NB: Ifølge undersøkelsen er det 51 prosent av de spurte i undersøkelsen som må passere bomringen når de reiser til/fra jobb.

Shopping med annonselenker

Opptil 50 prosent rabatt på alt fra høst- og vinterkolleksjonene

Shopping med annonselenker

Spar opp til 50% på høst- og vinterkolleksjoner!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.