#faktasjekk

Du trodde vel ikke at du bruker fornybar strøm i Norge?

Selv om Norge nesten bare har vannkraft, er strømmen du bruker forurensende.

I Norge har vi veldig god samvittighet. Vi vet at praktisk talt all strømmen vi produserer er fornybar. Faktisk produserer vi betydelig mer strøm enn vi benytter.

I fjor produserte Norge som helhet 8,5 prosent mer fornybar energi enn hele vårt totale strømforbruk.

Av denne grunn fremheves enhver elektrifisering som et gode, for eksempel transportsektoren, fordi ren strøm erstatter fosil energi.

Les også: Mytene og fakta om hybrid, hydrogen og diesel

Norge har utrolig skitten strøm

Men denne rene samvittigheten har vi ingen grunn til å ha. Med mindre du betaler ekstra, er 88 prosent av strømmen du bruker fra kull, gass og atomkraft.

88 prosent av strømmen du benytter, kommer fra kull, gass eller atomkraft.

I Europa sitter det derimot millioner av mennesker som har veldig god samvittighet fordi de bruker den rene strømmen du tror du bruker. De betaler nemlig ekstra (ca 0,15 øre per kWh) for at kraftleverandørene skal garantere at strømmen de kjøper er fornybar. Eller mer presis: At strøm tilsvarende det de benytter, er produsert fra fornybare kilder.

Dette er nordmenn i all hovedsak ikke villige til å gjøre. Kun 15 prosent av oss gjør nemlig det.

Les også: Du må betale ny «avgift» på strøm - pengene sendes rett til Sverige

Opprinnelsesgaranti

 

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Kraftleverandørene kan da garantere overfor kunden at den kraften kunden betaler for er fornybar, og at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker.

Kilde: NVE

Opprinnelsesgaranti

Årsaken til at du bruker skitten kraft er en EU-ordning som Norge er delaktig i. Alle produsenter av fornybar energi får utstedt såkalte opprinnelsesgarantier for at strømmen de faktisk produserer er fornybar.

Når du kjøper strømmen fra din strømleverandør, følger ikke disse garantiene med på kjøpet. I stedet blir garantien solgt på et helt annet marked til enhver person som ønsker å kjøpe seg god samvittighet. Dermed har du per definisjon ikke kjøpt fornybar strøm.

Ifølge NVE er tanken «å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft».

Strømbrukere som bor ved siden av et kullkraftverk i Europa og ser hva som kommer ut av utslipp, kan betale litt ekstra for at de på papiret skal få beskjed om at strømmen de bruker «egentlig» kommer fra fornybar energi. Og det gjør de i hopetall.

Det betyr riktignok ikke at strømmen de faktisk får i strømkontakten er fornybar - de får strøm fra samme kilde som naboen som ikke betaler.

Les også: Nå skal strømselskapet hente inn personnummeret ditt

Dette er hva du får i stikkontakten

Når europeere kjøper garantier for at den strømmen de bruker kommer fra norsk fornybar produksjon, betyr det at vi nordmenn ikke kan ha god samvittighet for strømmen vi benytter.

Ut fra opprinnelsesgarantiens verden, er det slik at vi per definisjon bruker strømmen de i Europa kjøper seg bort fra.

Kun 15 prosent av strømforbruket i Norge er med såkalte opprinnelsesgarantier. Disse blir i stedet solgt til utlandet. Det betyr at selv om nesten all norsk strømforbruk er fornybar, er strømmen du får i strømkontakten i all hovedsak kull, gass og atomkraft.

Det betyr at alle de som ikke betaler for opprinnelsesgarantier i Norge, får som som i prinsippet fordeler seg slik:

  • Kull og gass: 57 prosent
  • Atomkraft: 31 prosent
  • Fornybar: 12 prosent

Så forurensende er strømmen

Ifølge tall fra NVE betyr det at den strømmen vi bruker i Norge er veldig mye mer forurensende enn vi liker å tro.

Mens det er beregnet at CO2-utslipp ved vannkraftproduksjoner 7 gram per kWh (i stor grad fra bygging), er tallet 73 ganger så høyt for kull - og 160 ganger så høyt for kullkraft.

NVEs offisielle tall for utslipp per kWh produsert kraft på ulike typer kraftverk.

Gjennomsnittstallene for den strømmen norske forbrukere benytter seg av er 509 gram CO2 per kWh - ganske nøyaktig det samme som utslippet ved gasskraftverk.

Det betyr at en vanlig panelovn påskrudd i én time, fører til et like høyt utslipp som en gjennomsnittlig ny bil slipper ut ved å kjøre fem kilometer (på papiret).

Les også: Fire år før tiden har Norge nesten nådd «umulig» klimamål for biler

Situasjonen er altså at fornybar energi i Norge, skaper dobbelt så mange med god samvittighet som det det egentlig er grunnlag for: De som bor i Norge - og de som faktisk betaler for den rene energien.

- Pervertert ordning

Ordningen med Opprinnelsesgaranti har blitt kraftig kritisert fra flere hold. Det at strømmen ikke følger sertifikatene skaper en merkelig situasjon der noen bruker fornybar strøm, mens andre tror de bruker den.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri fikk utarbeidet en rapport som så på ordningen i 2013, og da var han ikke snau med kritikken:

- Markedet for opprinnelsesgarantier bør avvikles. Det er en pervertert ordning som ikke dekker noen funksjoner. Det gir ingen samfunnsøkonomiske gevinster i form av reduserte klimagassutslipp, sa han.

En gjennomgang Teknisk Ukeblad har gjort med eksperter på flere felt mener ordningen er bortkastet - og i verste fall noe som fører til mindre utbygging av fornybar energi. SSB mener ordningen fører til at kunder blir lurt:

- Opprinnelsesgarantier bare et forsøk på å selge en gang til det vi uansett vil selge i markedet. Kunden blir på en måte lurt til å betale mer for noe han allerede får. Fysisk er det også umulig å frakte store deler av norsk vannkraft ut av landet og kullkraft inn i landet. Så slik sett er det fysiske resonnementet bare tull, sier SSB-professor Torstein Bye, og er glad for at nordmenn ikke lar seg lure.

Promotion med annonselenker

Slik kler du deg til fest i desember

Promotion med annonselenker

Slik kler du deg til fest i desember

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.