Innvandringen stuper fra land med arbeidsinnvandrere, men fortsetter å stige fra fattige land der hver innvandrer påfører staten store utgifter.
Innvandringen stuper fra land med arbeidsinnvandrere, men fortsetter å stige fra fattige land der hver innvandrer påfører staten store utgifter.

Perspektivmeldinge

Disse grafene viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen

En ekstrem økning innvandring fra fattige land.

Fredag la regjeringen frem sin nye perspektivmelding om fremtiden til Norge, og denne gangen er det blitt lagt betydelig vekt på innvandring.

Perspektivmeldingen: - Inntektene må økes eller utgiftene kuttes med 5 milliarder kroner

- De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sa finansminister Siv Jensen under fremleggingen.

En gjennomgang av rapportens omtale av innvandring viser hvorfor regjeringen er bekymret for innvandringen for tiden.

1. Flere fra fattige land

Tallene viser at innvandringen til Norge har blitt redusert ganske betydelig de siste årene, men innvandringen har kun blitt redusert i landene med «lønnsom» innvandring.

Innvandringen har skutt til himmels fra fattige land i Afrika og Asia, mens arbeidsinnvandrere fra Europa har gått kraftig ned som følge av økt arbeidsledighet i Norge.


Mens personer fra «Landgruppe 3» primært kommer Norge på grunn av flykt og familiegjenforening, kommer innvandrere fra andre land i stor grad for arbeid.

Mens personer fra «Landgruppe 3» primært kommer Norge på grunn av flykt og familiegjenforening, kommer innvandrere fra andre land i stor grad for arbeid.

2. Innvandrere fra fattige land er svært dyre

Innvandrere fra fattige land, det SSB omtaler som «Landgruppe 3» er betydelig dyrere enn alle andre typer innvandring.

Mens en mann som er 25 år når han kommer til Norge fra for eksempel Syria, i snitt koster 94.000 kroner i året ut livet, «tjener»  staten 54.000 kroner på ikke-innvandrere.

Les også: - Innvandrermenn «koster» fire millioner kroner mer enn norskfødte menn

Årsaken er i all hovedsak at personer fra krigsherjede og fattige land med en annen kultur har langt lavere arbeidsdeltakelse.

4. Norge tar imot langt flere fattige enn andre land

Tallene viser at Norge er av de landene i verden som tar imot flest personer fra fattige land.

3. Innvandrerbefolkningen øker kraftig

Endringene i innvandringsmønsteret gjør at innvandrerbefolkningen i Norge øker kraftig, og det er personer fra landene med lavest arbeidsdeltakelse som øker kraftigst.

Befolkningsfremskrivninger fra SSB, viser at i innvandrere fra fattige land vil utgjøre mer enn 1 av 4 personer i Norge innen 2100 - og at innvandrere da vil utgjøre mer enn 1/3 av befolkningen.

4. Arbeidsdeltakelsen er også lav for barn av innvandrere

At arbeidsledigheten er større blant innvandrere er velkjent, men også barn av innvandrere viser seg å ha mindre arbeidsdeltakelse enn ikke-innvandrere.

5. Asylsøkere er veldig dyre

I perspektivmeldingen uttrykkes det stor bekymring for at asyltilstrømningen kan bli svært mye høyere på kort varsel.

Utover langtidskostnadene, viser tall at asylsøkere er svært kostbare.

En vanlig asylsøker over 18 år koster «bare» 1,6 millioner kroner over tre år, mens en mindreårig asylsøker koster godt over 5 millioner kroner.

Til sammenligning er gjennomsnittlig utlignet skatt for personer i Norge 126.000 kroner i året.

Promotion med annonselenker

Fritid- og treningsplaggene du trenger

Promotion med annonselenker

Siste sjanse: Opptil 60 prosent rabatt hos Boozt

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.