En tegning som ifølge Flykningehjelpen er laget av en 13 år gammel syrisk jente.
En tegning som ifølge Flykningehjelpen er laget av en 13 år gammel syrisk jente.

Migrasjon

Asyl og innvandring: La oss se på fakta

Norge er et av landene i verden som får flest asylsøkere.

Både Norge, Europa og verden står overfor en flyktning- og asylkrise som vi ikke har sett makten til i nyere tid.

Det herjer mange misforståelser, myter og forskjellige tall i asyl- og innvandringsdebatten. Vi har derfor samlet sammen rene fakta for å forstå situasjonen bedre.

Tallene i denne artikkelen er hentet fra OECD, SSB, Flykningehjelpen, UNHCR og UDI.

Få også med deg: Hvorfor har flyktninger rett på asyl?

Ifølge Flykningehjelpen (NRC), er antall flyktninger i verden nå det høyeste man har målt. De melder at totalt 59,5 millioner mennesker er på flukt, omtrent like mange som bor i Italia.

Av disse har 21,3 millioner  krysset en landegrense.

Økningen i antall flyktninger i verden er på 32 prosent fra 2013 til 2015.

Trykk på bildet for å forstørre.

Definisjonen av en flyktning fra UNHCR er vid, noe som gjør at antall land som har mennesker på flukt er svært høyt. At noen er på flukt, er ikke det samme som at landet er utrygt.

De mener blant annet at det er 5174 rene flyktninger fra USA, og at ferielandet Kypros har over 212.000 internt fordrevne. USAs tilfelle er ifølge NRC et resultat av måten statistikken utarbeides på basert på fødeland til flyktninger, og at en vurderer å endre statistikken.

Dette er de ti landene hvor flest mennesker flykter fra. Norge sender delvis asylsøkere tilbake til både Irak, Pakistan og Afghanistan.

(Tallene for Palestina er ikke helt sammenlignbare med resten av landene.)

Antall asylsøkere til OECD-land (en gruppering på 34 land av det vi gjerne kaller "vestlige land") har økt i mye større grad enn det økningen i verdens flyktninger skulle tilsi.

Mens antall asylsøkere til OECD har tredoblet seg på to år, er økningen i antall flyktninger i verden på "bare" 32 prosent.

Den primære årsaken er at flukten fra Syria-krigen inn i Europa og Tyrkia.

Den store flukten over Middelhavet har gjort at det har blitt store forskyvninger i lands relative andel av asylsøkere de siste årene.

Frankrikes andel er for eksempel redusert sin del fra 11 til 4 prosent, mens Ungarns del har økt fra 3 til 12 prosent.

Ifølge OECD ligger Norge på 4. plass når det kommer til antall asylsøkere i forhold til innbyggere i 2015, over ligger Ungarn, Sverige og Østerrike.

Sverige har mottatt om lag 2,5 ganger så mange asylsøkere som Norge.  Norge har relativt sett mottatt nesten dobbelt så mange asylsøkere som Danmark, og nesten seks ganger så mange som Frankrike. Legg merke til at land som Spania, Portugal og Polen får svært få asylsøkere relativt til innbyggertall.

Før 2015 var det høyeste antall asylsøkere som kom til Norge på ett år 17.480 personer. I 2015 ble den nye rekorden økt med nesten 80% til 31.148 asylsøknader. I tillegg ble det vedtatt en ekstraordinær økning av kvoteflyktninger over tre år på 8000.

Norge utgjør om lag 0,07 prosent av verdens befolkning. Om det usannsynlige skulle skje, og verden ble enige om å fordele alle verdens 59,5 millioner flyktninger likt i verden (med unntak av topp 10 fluktland), ville Norges andel vært ca 45.000 personer.

Antall personer i Norge med innvandrerbakgrunn har steget fra nær ingenting i 1970, til over 800.000 i 2015. Nesten hele økningen kommer fra land utenfor Vest-Europa, særlig fra Asia og Øst-Europa.

Asylsøkere og kvoteflyktninger utgjør derimot en relativt liten andel av norske innvandrere. Det er arbeidsinnvandring og familiegjenforening som er de to klart største faktorene.

Innvandringen har ført til at Norge i 2013 en betydelig større innvandrerbefolkning enn snittet av EU-land, men vi ligger omtrent akkurat på snittet av OECD-land.

Den siste tilgjengelige OECD-statistikken viser at innvandrerbefolkningen generelt har betydelig høyere arbeidsledighet enn befolkningen generelt. I Norge var arbeidsledigheten blant innvandrere rundt tre ganger så høy som blant dem som er født i Norge.

Siden denne statistikken ble laget har arbeidsledigheten i Norge omtrent doblet seg.

Den høye arbeidsledigheten blant innvandrerbefolkningen er hovedårsaken til at de er betydelig overrepresentert i den fattige delen av befolkningen i nær sagt alle land.

Blant innvandrere er det flyktninger og de som kommer som familiegjenforening som tjener dårligst over tid.

SSB har gjennomført beregninger som tyder på at den totale nettokostnaden samfunnet påtar seg over tid per nye innvandrer fra ikke-vestlige land, ligger på 4,1 millioner kroner.

Dette tallet blir ofte misforstått. Det betyr ikke at én flyktning koster så mye gjennom sitt liv, men at staten i snitt påtar seg en fremtidig netto kostnadsforpliktelse per person som kommer - inkludert barn - frem mot 2100.

Få også med deg: Nei, Norge er ikke verdens rikeste land

Promotion med annonselenker

Derfor er Mitsubishi perfekt for moderne familier

Promotion med annonselenker

Derfor Mitsubishi perfekt for moderne familier

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.