Flykten over Middelhavet har de siste par årene i stor grad vært drevet av krigen i Syria og Afghanistan, men i årene som kommer tror eksperter at kraftig befolkningsvekst og ustabile stater i Afrika
vil bli den store driveren.
Flykten over Middelhavet har de siste par årene i stor grad vært drevet av krigen i Syria og Afghanistan, men i årene som kommer tror eksperter at kraftig befolkningsvekst og ustabile stater i Afrika vil bli den store driveren. Foto: - Afp

Migrasjon

- Flyktningkrisen er bare et forvarsel av orkanen som snart vil ramme Europa

Befolkningsøkning på 110.000 hver dag er det som bekymrer ekspertene.

I mars ble det mye oppstyr etter at lekket UD-notat slo fast at analytikerne der var overbevist om at den ekstraordinære flykningsituasjonen i Europa ikke ville forsvinne, selv med fred i Syria.

- Gjennombruddet for irregulære flukt- og migrasjonsruter i 2014-15, og det enorme migrasjonspotensialet som finnes i flertallet av landene i Midt-Østen og Afrika, tilsier stort migrasjonspress de kommende årene. Migrasjonspresset vil vedvare selv med de mest optimistiske scenarier for bileggelse av konflikt og opprettelse av stabilitet i Syria, Irak og Afghanistan.

Raskt ble det spekulert i om dette var en villet lekkasje for å skape frykt og aksept for innstramminger. Mens andre nærmest avviste notatet som gammelt nytt.

- Vi har bare sett starten

William Hague fra tiden som Storbritannias utenriksminister.

I november skrev den tidligere britiske utenriksministeren William Hague følgende i en kronikk hos The Telegraph:

- Migrantkrisen er bare vindkast i forkant av orkanen som snart vil ramme Europa.

I likhet med UD, er ikke Hauge spesielt bekymret for krigen i Syria isolert sett, men for den enorme folkeveksten som FN har beregnet i løpet av dette århundret.

Les også: FN tror de vet hvordan verden ser ut i 2100

Det er spesielt i Afrika og Midt-Østen der det forventes enorm befolkningsvekst. 300 prosent økning i Nigeria, 350 prosent økning i Irak, 400 prosent i Kongo, 420 prosent økning i Uganda. 950 prosent økning i Niger.

Boko Harams hjemland skal ifølge FN utvikle seg til å bli verdens 3. mest folkerike land i løpet av en mannsalder.

- Økningen kommer primært til å være i fattige, mindre stabile land i Afrika, sammen med massiv vekst i de mest krigsherjede områdene i Midt-Østen, skriver han.

- Veksten i Afrikas befolkning alene er antatt å være 1,3 milliarder innen 2050, omtrent 2,5 ganger hele befolkningen i EU i dag. Eller for å si det på en annen måte: Antall personer i Afrika og Vest-Asia antas å vokse med over 110.000 personer hver eneste dag i flere tiår fremover.

- Slike tall setter ankomsten av noen tusen flyktninger om dagen i perspektiv. Hva vi har sett i de siste månedene er bare et hint om hva som kommer til å skje, bare vindkast før ankomsten av en orkan.

Les også: Her er årsaken til at millioner risikerer livet som asylsøkere på vei til Europa

- Migrasjonspresset vil øke

Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, sier til Side3 at også han mener migrasjonsstrømmen til Europa vil fortsette helt uavhengig av krigen i Syria.

Professor Thomas Hylland Eriksen

- Det er grunner til å anta at migrasjonspresset på Europa ikke vil minke, og trolig vil øke. Det henger sammen med flere forhold, sier Hylland Eriksen.

- Befolkningsveksten i Afrika, sammen med klimaendringer og privatisering av jord som presser stadig flere inn i byene, er en viktig faktor. Destabiliserte eller autoritære stater er en annen, som Eritrea og Somalia, påpeker han.

- En tredje faktor er den økte mobiliteten generelt; det er blitt lettere å reise og lettere å koordinere reiser bare de siste årene, ikke minst fordi stadig flere er på nett.

Jakten på et bedre liv

I tillegg trekker han frem et helt grunnleggende konsept:

- Den dramatiske forskjellen i livsmuligheter mellom Europa og de omkringliggende områdene - som Afrika og Midtøsten - en faktor som presser mange til å søke lykken i land som må fremstå som forlokkende, påpeker professoren.

I sin bok «Exodus: How Migration is Changing Our World» beskriver Oxford-professoren Sir Paul Collier hvordan økonomisk ulikhet mellom regioner er den sterkeste driveren for migrasjon mellom land. Dette blir gjerne godt hjulpet av dårlig fungerende offentlige institusjoner i hjemlandet, og migranter søker gjerne land der det allerede er en godt etablert utvandrerbefolkning fra samme land.

Beskrivelsen er den samme som i UD-notatet:

«Migrasjonsstrømmen som nå slår inn i Europa er en integrert del av globaliseringen, og først og fremst utslag av enorme forskjeller i levekår. Forskjellene har vært der lenge men store befolkningsgrupper kan gjennom medier i dag hele tiden se hvor godt «de andre» lever. Globaliseringen har slått opp vinduer, slik at den fattige verden kan se inn på den rike, men ikke dører. Nå er plutselig en dør på gløtt, og denne historiske muligheten gripes.»

Les også: I 2006 kom 31.859 asylsøkere fra Afrika til nordmenns ferieparadis - nå kommer ingen

Les også: Her er årsaken til at millioner risikerer livet som asylsøkere på vei til Europa

Promotion med annonselenker

Derfor er Mitsubishi perfekt for moderne familier

Promotion med annonselenker

Derfor Mitsubishi perfekt for moderne familier

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.